گرافیک و چاپ

گرافیک از واژه یونانی Graphikos آمده است، به معنای هرآنچه به طراحی کردن مربوط می شود. طراحی گرافیک، پیشه یا هنر ارتباط تصویری است که با بهره گیری از تمام ابزارهای دیداری گوناگون از ...

تبلیغات

اقدام انسان ها برای آگاهی دادن به یکدیگر در یک موضوع خاص با هدف تاثیر، پذیرش و اقدام متقابل مشخص را تبلیغ می گویند. تبلیغ از کنش های زیست اجتماعی آدمی است. آنچه که امروز به عنوان تبلیغات ...

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی حلقه پیوند معماری و طراحی داخلی است. این رشته از سویی با ساختمان و اجزا و عناصر سازنده آن سروکار دارد و از سویی دیگر درفضای داخلی ساختمان تعریف می شود. می توان گفت همانگونه ...

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی، حرفه‌ای است که به آفرینش مفاهیم و دستاوردهای کاربردی نوین برای زیست آدمی می پردازد. مفهومی مدرن که پس از انقلاب صنعتی اروپا پدید آمده است. پیش از آن محصولات، کالاها ...

اخبار و تازه ها


تهیه و تدوین محتوای مناسب برای شرکت کردن در نمایشگاه گردشگری موضوع این نوشتار است. در گام نخست می بایست شناخت کافی از بازدید کنندگان این نمایشگاه به دست آوریم. در یک نگاه کلی نمایشگاه گردشگری 2 دسته بازدیدکننده ...

بیشتر بدانیم

حضور در نمایشگاه بستر مناسبی برای برقراری ارتباط با مخاطبان با هدف انتقال پیام و دریافت پاسخ از سوی آنها فراهم می کند. از این رو برای تحقق این هدف می بایست  محتوای مناسب آماده بشود. محتوای نمایشگاهی ...

بیشتر بدانیم

سه گام و چهار اصل و 50 رهنمود کاربردی

در یک ساختار هدفمند و منسجم سازمانی حضور در نمایشگاه صرفا شامل اجاره غرفه و غرفه سازی و حضور ...

بیشتر بدانیم

در استراتژی نمایشگاهی چگونه می توان از رنگ سال بهره گرفت؟

رنگ سال چه جایگاهی در یک حضور نمایشگاهی دارد؟

آیا از رنگ سال در ترکیب بندی ...

بیشتر بدانیم

یک چالش 12 رهنمود
بر پایه یک پژوهش موفقیت در حضور نمایشگاه به موقعیت غرفه نمایشگاهی در سالن بستگی ندارد. به باور وی آنچه یک موقعیت بد تصور می‌شود، ریشه در یک دیدگاه بد دارد.

بیشتر بدانیم

به طور کلی غرفه نمایشگاهی یکی از مولفه های مهم طرح جامع حضور نمایشگاهی شرکت ها به شمار می آید، ترکیب غرفه و طراحی ساختمان آن نقش بسيار تعيين کننده اي در جذب مخاطبان، نمايش اعتبار و برآوردن اهداف کارکردي غرفه ...

بیشتر بدانیم