فرم استخدام

صفحه اصلی فرم استخدام طرح امروز

فرم استخدام طرح امروز (راهنما : کادرهای رنگی الزامی می باشند)

1- مشخصات فردی :


شماره تلفن همراه:

نام خانوادگی :

نام :

شماره شناسنامه :

کد ملی :

نام پدر:

محل صدور شناسنامه:

تاریخ تولد : روز ماه سال

محل تولد:2- وضعیت خدمت وظیفه ( ویژه‌ی آقایان ) :


کارت پایان خدمت :

غیر مشمول:

معاف :

علت معافیت:3- وضعیت تاهل:


مجرد

متاهل

تعداد فرزند :4- اطلاعات تحصیلی:


ردیف

مقطع تحصیلی

رشته

گرایش

معدل

تاریخ اخذ مدرک

نام موسسه آموزشی

شهرمحل تحصیل

1

2

35- دوره های آموزشی فنی و تخصصی :


ردیف

عنوان دوره

مرجع برگزار کننده

تاریخ و مدت زمان دوره

گواهی

پایان دوره

محل برگزاری

شروع

پایان

مدت (روز)

1

2

36- آشنایی با زبان های خارجی :


میزان تسلط ( ضعیف، متوسط، خوب ، عالی )

نام زبان خارجی

ردیف

ترجمه فارسی

مکا لمه

نوشتن

خواندن

1

2

37- مهارت ها و زمینه های علمی ، تخصصی ، هنری و ... :


ردیف

شرح مهارت

1

2

38- پیشینه کاری:


ردیف

نام سازمان

عنوان مسئولیت / شغل

نوع استخدام

تاریخ

سند/ مدرک

شروع

پایان

دارد

ندارد

1

2

39- سفرهای خارج از کشور ( کاری ، تفریحی ) :


ردیف

نام کشور / محل

تاریخ عزیمت

تاریخ برگشت

مدت ( روز)

موضوع سفر

1

2

310- آخرین وضعیت حقوق و مزایا دریافتی:


مجموع حقوق و مزایای ماهانه ( ناخالص ) : ریال11- نشانی :


پلاک :

طبقه:

واحد:

کدپستی :

شماره تلفن همراه :

شماره تلفن ثابت :

شماره تلفن تماس اضطراری :

سایت :

پست الکترونیک :12- وضعیت فعلی اشتغال :


آماده بکار

آماده بکار ظرف مدت روز آینده

شاغل موقت و پاره وقت

شاغل ولی تمایل به تغییر محل کار13- تمایل به همکاری بصورت:


تمام وقت

پاره وقت

ماموریت کوتاه مدت

ماموریت بلند مدت14- اشتغال در شرکت طرح امروز ( تمایل خود را برای اشتغال در سه عنوان شغلی مورد نیاز شرکت به ترتیب اولویت بنویسید ) :


ردیف

عنوان شغل

میزان پایه حقوق درخواستی (ریال):

توضیحات

1

2

3

لطفا منتظر بمانید ...