خدمات

صفحه اصلی دکوراسیون داخلی

دکوراسیون-داخلی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی حلقه پیوند معماری و طراحی داخلی است. این رشته از سویی با ساختمان و اجزا و عناصر سازنده آن سروکار دارد و از سویی دیگر درفضای داخلی ساختمان تعریف می شود. می توان گفت همانگونه که معماری با مولفه های بزرگ درمقیاس شهری سر وکار دارد، معماری داخلی در مقیاس انسانی نمود می یابد. معماری داخلی با هدف استفاده موثر از فضاهای داخلی در عین رسیدن به یک ترکیب زیبایی شناسانه از مولفه های تزیینی و کاربردی، رفاه  کاربران و طراحی کاربردی صورت می گیرد.

 

این رشته در یک دسته بندی کلی به دو شاخه تقسیم می شود:

  • دکورهای دائم: برای ساختمان هایی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری
  • دکورهای موقت: غرفه سازی نمایشگاه، دکور مراسم و آیین ها، گردهمایی ها، دکور کنسرت موسیقی و دکور تئاتر

 

دامنه فعالیت مجموعه «طرح امروز»، همه ی شاخه های طراحی داخلی را دربرمی گیرد و در این زمینه کارنامه پرباری از انجام پروژه های بزرگ و متنوع و همچنین تجربه گران بهایی از همکاری با مجموعه ها و نهادهای بزرگ و معتبر را در اختیار دارد. گفتنی است در این مجموعه تمام فرآیند دکوراسیون داخلی از طراحی تا ساخت و اجرا صورت می گیرد.