خدمات

صفحه اصلی تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اقدام انسان ها برای آگاهی دادن به یکدیگر در یک موضوع خاص با هدف تاثیر، پذیرش و اقدام متقابل مشخص را تبلیغ می گویند. تبلیغ از کنش های زیست اجتماعی آدمی است. آنچه که امروز به عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در کشور ایالات متحده امریکا دارد.

«طرح امروز» به عنوان یک کانون تبلیغاتی در همه زمینه های تبلیغات مدرن، از تعریف و طراحی فرآیند برند سازی برای شرکت ها و سازمان ها تا طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی خدمات ارایه می کند و در این زمینه از نیروهای نخبه، حرفه ای و با تجربه بهره می گیرد و نمونه های موفقی در کارنامه ی خود به جای گذاشته است. محورهای فعالیت «طرح امروز» در زمینه تبلیغات به شرح زیر است:

 • پژوهش بازار و افکار سنجی
 • تجزیه و تحلیل مخاطبان هدف
 • تهیه و تدوین اهداف جامع تبلیغاتی، ارایه ایده و راهکارهای پیشبرد فروش
 • تدوین استراتژی تبلیغات و تهیه کمپین کاربردی تبلیغات هدفمند
 • برنامه ریزی و مدیریت اجرای تبلیغات
 • اجرای پروژه های تبلیغاتی
 • نظارت بر اجرای پروژه های تبلیغاتی
 • مشاوره و تهیه استراتژی تولید
 • خدمات برند سازی
 • مشاوره در زمینه روابط عمومی
 • فروش رسانه